Asiasanat

Aamu- ja iltapäivätoiminta 4.95.3.4
Aikuiskoulutustuki 14.1.6
Ajokortin poikkeuslupa 3.5.4
Ajoneuvovero 3.5.111.1.2, 5.6.5
Aktiivimalli 13.9
Alennukset eri liikennevälineissä 3.1
Alkuomavastuu lääkekustannukset 7.1.3
Alle 16-vuotiaan vammaistuki 5.2.4
Ammatillinen erityisopetus 14.3
Ammatillinen kuntoutus 8.10, 8.10.1, 8.10.2, 8.10.3, 10.3.2, 13.5
Ammatillinen työvoimakoulutus 14.4
Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus (VALMA) 14.3.2
Ammattitauti 10, 10.1, 10.3, 10.4, 8.10.3
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelu 14.2.1
Annosjakelu lääkkeet 7.1.3.5
Apuvälineet 9, 3.4, 4.1310.3.5
Asiakasmaksut 1.5.5, 4.5, 7.3
Asiakassuunnitelma 1.4.3
Asiakkaana sosiaalihuollossa 1.4
Asuminen ja itsenäinen suoriutuminen 4
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 4.11
Asumistuki 4.1, 4.2
Asunnon korjausavustus 4.11
Asunnon muutostyöt 4.12, 5.2110.3.4
Ateriapalvelu 4.3
Auto 3.5
Autoveron huojennus 3.5.1, 11.1.1
Autoveron palautus 3.5.1, 11.1.1
Avustaminen eri liikennevälineissä 3.1
Avustus auton hankintaan 3.5.2

Edunvalvontavaltuutus 1.6
Elinaikakerroin 6.4.1
Elinluovuttajan maksuttomat terveyspalvelut 7.3.4
Eläkettä saavan hoitotuki 6.6
Eläkkeensaajan asumistuki 4.2
Eläkkeet 6.4
Eläkkeiden lepäämään jättäminen 6.4.5
Ennakkolupa 1.5.4, 12.4, 12.5
Erityishoitoraha 5.4.3
Erityishuoltopiiri 4.9
Erityishuolto-ohjelma EHO 4.9
Erityisravinto 4.18
Erityistä tukea ammatilliseen perustutkintoon 14.3.1
Erityistä tukea tarvitseva henkilö 1.4.1
EU- ja ETA-maat ja Sveitsi 1.5.5, 12
EU-kansalaisen hoito Suomessa 1.5.5
Eurooppalainen lääkemääräys 12.6
Eurooppalainen sairaanhoitokortti 12.1, 1.5.5

Haittaraha 10.3.1
Hallinto-oikeus 2.1.5, 2.1.6
Harkinnanvarainen kuntoutus 8.8, 8.8.3
Hautauskulut 15.2.2
Henkilökohtainen apu 4.16, 5.6.6
Hoito- ja palvelusuunnitelma 4.7, 5.5
Hoitoapu 5.2.6
Hoitoon hakeutuminen ulkomaille 12.4, 12.5
Hoitoon pääsy, kiireetön ja kiireellinen hoito 1.5.3
Hoitopalkkio 4.7
Hoitotahto 1.6
Hoitotarvikkeet 4.47.3.11

Invalidialennus liikennevakuutuksen maksusta 3.5.3
Invalidivähennys verotuksessa 11.4
Itseoikaisu 2.1.1

Jalkineet 4.18
Joukkoliinne 3.1
Joustava hoitoraha 5.2.1
Järjestöjen kuntoutus 8.9

Kahdenkeskinen sosiaaliturvasopimus 12.1, 12.3
Kansainvälinen sosiaaliturva 12
Kansaneläke 6.4.2
Kanta-palvelu 1.5.1, 7.1.3.6
Kantelu 2.2
Kehas-ohjelma 4.9
Kehitysvammaisten erityishuolto 4.9
Kelan ammatillinen kuntoutus 8.10.1, 8.11.3, 13.5
Kelan harkinnanvarainen kuntoutus 8.8.3
Kelan sähköinen asiointipalvelu 7.2
Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus 8.8.1
KIILA-kuntoutus 8.7
Kirjallinen päätös 1.8
Kommunikaation apuvälineet 5.6.7
Korjausavustus 4.11
Kotihoidon tuki 5.2.1
Kotihoito 4.3, 7.3.9
Kotikunta 4.10
Kotipalvelu 4.37.3.9, 10.3.7
Kotisairaala 7.3.10
Kotisairaanhoito 4.4, 7.3.9
Kotitalousvähennys verotuksessa 4.3, 11.3
Koulumatkat 3.2.1, 3.2.2, 14.1.5
Koulunkäyntiavustaja 5.3.3
Koulupäivän aikainen omahoidon tuki 5.3.2
Koulutuskokeilu 14.2.28.2.1, 8.10.1, 8.10.310.3.2
Kuljetuspalvelut 3.3
Kulukorvaus 3.2.3
Kunnallinen hammashoito 7.3.2
Kuntouttava työtoiminta 13.6
Kuntoutukseen hakeutuminen 8.5
Kuntoutus 8, 10.3
Kuntoutushakemus 8.5
Kuntoutusjärjestelmä 8.2
Kuntoutuskurssi 8.8.3, 8.9
Kuntoutusohjaus 4.98.3, 8.68.9
Kuntoutuspsykoterapia 8.8.2
Kuntoutusraha 5.4.4, 8.11
Kuntoutusraha nuoren 8.11.2
Kuntoutussuunnitelma 8.4, 8.58.8, 8.10, 10.3.6
Kuntoutustuki 6.2.3
Kuntoutusta järjestävät tahot 8.2.1
Kuolinpesän verotus 15.6

Laitoshoito 4.10, 4.14.14.20, 7.3.6
Lapsen terveydenhoidon kustannukset 5.5.1
Lapseneläke 6.4.615.4
Lasten kotihoidon tuki 5.2.1
Lastensuojelu 1.4.2, 5.11
Leskeneläke 6.415.4
Liikennevakuutus 3.5.3, 10.2, 10.4.2 
Liikkuminen 3, 5.6.4
Liikkumisen apuvälineet 3.4
Liikkumisen tuki 3.3.2
Liikkuvuusvustus 3.2.3
Loma-ajan hoito 5.3.4
Lääkekustannusten korvaukset 7.1.3
Lääkekustannusten maksukatto (lääkekatto) 7.1.3.2
Lääkevahinko 1.5.7
Lääkevaihto 7.1.3.4
Lääkinnällinen kuntoutus 1.5, 5.4.1, 7.3.58.2.1, 8.5, 8.6, 8.8.1, 9
Lääkkeet ulkomaille 12.6
Lääkkeiden korvausryhmät 7.1.3.1
Lääkärintodistukset 7.3.7

Maksukatto 7.1.3.27.3
Maksukyky 7.3.13 , 11.2 
Matkakatto 7.1.4.2
Matkakorvaukset 3.67.1.4
Matkavakuutus 12.1
Matkustaminen 12
Mielenterveyspalvelut 4.22, 5.5.3
Muistutus 2.2
Muutoksenhaku 2.1, 10.4
Muutoksenhaku Kelan päätökseen 2.1.7
Muutoksenhaku kunnan sosiaalitoimen päätökseen 2.1.5
Muutoksenhaku tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöiden päätöksistä 2.1.9, 10.4
Muutoksenhaku terveydenhuollossa 2.1.6
Muutoksenhaku työeläkelaitosten päätöksistä 2.1.8

Nuoren kuntoutusraha 8.11.2
Nuorisotakuu 13.4

Ohjaamo 13.4                                                                                                                                Oikeus sosiaaliturvaan 1.1
Oikeusaputoimisto 1.6
Omaishoidon tuki 1.4.24.7, 4.14.2
Omaishoitaja 4.7
Omaishoito 4.74.16
Omakanta-palvelu 1.5.17.1.3.6
Omatyöntekijä 1.4, 13.4
Opintolaina 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.6
Opintotuki 14.1.1
Opiskelu 14
Oppisopimuskoulutus 14.5
Osa-aikaeläke  4.2, 6.4.7, 6.6
Osasairauspäiväraha 6.2
Osatyökyvyttömyyseläke 6.4.36.4.46.4.7, 6.6, 8.11.4
Osittain varhennettu vanhuuseläke 6.4.1
Osittainen hoitoraha 5.2.3
Osittainen hoitovapaa 5.24

Palkkatuki 13.2.2
Palveluasuminen 4.14, 14.6
Palvelun ja etuuden hakeminen 1.7
Palveluseteli 1.9, 4.3, 4.8, 7.3.9
Palveluseteli avustajapalveluiden hankkimiseksi 4.16
Palvelusuunnitelma 1.4.3 , 4,9, 4.14.2, 4.15, 4.16, 4.20, 5.1, 5.6.6, 5.6.7
Palvelutarpeen arviointi 1.4.2
Perhe-eläke  6.4.615.4
Perhehoito 4.15
Perunkirjoitus 15.3
Pidennetty oppivelvollisuus 5.3.5
Pitkäaikainen laitoshoito 7.3.6
Poikkeuslupa ajokorttiluvasta ja ajo-oikeudesta 3.5.4
Postinjakelu 4.23
Potilaan oikeudet terveydenhuollossa 1.5, 2.1.6
Potilasasiamies 1.5.8, 2.1.6
Potilasvahinko 1.5.6
Psykoterapia 8.8.2
Päihdehuolto 4.21, 8.6
Päivähoito 4.95.3.1
Päivätoiminta 4.94.19

Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet 7.1.3.2
Rintamaveteraani 8.6.1
Ryhmähenkivakuutus 15.4

Sairaalamaksut 7.3.3
Sairaanhoitokorvaukset 7.1, 7.2
Sairaanhoitokorvaus ulkomailta 12.1, 12.2, 12.3
Sairaanhoitotarvikkeet 4.4
Sairauspäiväraha 66.1, 8.8 
Sakkomaksu 7.3.8
Sarjahoito ja kuntoutushoito 7.3.57.3.12
Siivouspalvelu 4.4
Sopeutumisvalmennus 4.9, 5.4.2, 8.68.8, 8.9
Sosiaaliasiamies 1.4.4, 2.2
Sosiaalinen kuntoutus 4.6, 4.22, 13.4
Sosiaalinen luototus 6.9
Syrjintä 1.21.4
Sähköinen resepti 7.1.3.6

Taksimatkojen korvaus 3.3, 3.6, 7.1.4.3
Takuueläke 6.4.7
Talous- ja velkaneuvonta 6.8
Tapaturmavakuutus 10.1
TELMA -koulutus 14.3.3                                                                                       Terveydenhuollon maksukatto 7.3.12
Terveyshaitta-avustus 4.11
Terveys- ja hoitosuunnitelma 1.5.1
Terveyskeskusmaksut 7.3.1
TE-palvelut 13.2
Tilapäinen oleskelu ulkomailla 12.1, 12.2
Toimeentulo 68.11, 10.3.1
Toimeentulotuki 1.4.2, 1.8, 4,5, 6.7, 6,9, 7.3.13
Toimeksiantosopimus 4.7, 4.15
Toimintakykykuntoutus 10.3.3
Tuet palkkaukseen 13.2
Tukihenkilö 5.6.5
Tulkkauspalvelu 1.4, 4.17, 5.13, 13.1, 14.6
TYP-palvelu 13.3
Työeläke 2.1.8, 6.46.4.1
Työelämä 13.1                                                                                                          Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta 2.1.8
Työeläkelaitosten ammatillinen kuntoutus 8.10.2
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 14.3.3     Työhönvalmennus 13.5.213.7                                                          Työhönvalmentaja/työvalmentaja 13.5, 13.5.2, 13.5.313.7
Työkokeilut 4.6, 8.2.1, 8.7, 8.10.2, 8.11.210.3.2, 13.2.3, 13.5.1, 13.5.3
Työkyvyttömyyden uhka 8.7
Työkyvyttömyyseläke 6.4.3
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan oikeus ansiotuloihin 6.4.5, 13.8
Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) 13.5                                          Työllistymistä edistävät palvelut 13                                                                              Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 15.4
Työntekijäksi ulkomaille 12.2
Työolosuhteiden järjestelytuki 13.2.1
Työskentely ulkomailla 12.2
Työvoimapalvelujen ammatillinen kuntoutus 8.2.1
Työssä työkyvyttömyyseläkkeellä 13.8
Työssäkäynnin matkakulut 3.2.3
Työtapaturma 10.1
Työterveyshuolto 8.7

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus 8.8.1
Vaatteet 4.18
Vaipat 5.5.27.3.11
Vakuutukset 10
Valaistusmuutostyöt 4.12
Valinnanmahdollisuus Suomessa 1.5.2
VALMA -koulutus 14.3.2                                                                                                   Vammaisen pysäköintilupa 3.5.5
Vammaispalvelu 1.4.2, 1.4.3, 1.8, 2.1.5, 3.3.3, 3.4.1, 3.5.24.9, 4.12, 4.13, 4.14.2, 4.15, 4.16, 4.18, 4.195.1, 5.6.35.6.45.6.78.6
Vammaistuki aikuiselle 6.5
Vanhuspalvelulaki 4.20
Vapautus ajoneuvoveron perusosasta 3.5.1, 11.1.2
Veronmaksukyvyn alentumisvähennys 11.2
Verotus 11
Viitehintajärjestelmä 7.1.3.4
Viranomaisen neuvontavelvollisuus 1.3, 1.4
Välineet ja laitteet 4.12, 4.13

Yhdenvertaisuus 1.2, 13.1
Yhdenvertaisuusvaltuutettu 1.2
Yksityisen hoidon tuki 5.2.1
Yksityislääkärin palkkio, tutkimus ja hoito 7.1.1
Yleinen asumistuki 4.1
Yli vuoden oleskelu ulkomailla 12.2
Ylimääräiset erityisravintokustannukset 4.18
Ylimääräiset vaatekustannukset 4.18

Äkillinen sairastuminen ulkomailla 12.1, 12.2, 12.3