Tekijät

Sosiaaliturvaoppaan kirjoittamisessa mukana olleet järjestöt:

  • Aivovammaliitto
  • Diabetesliitto
  • Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
  • Hengitysliitto
  • Invalidiliitto
  • Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
  • Mielenterveyden keskusliitto
  • Munuais- ja maksaliitto
  • Neuroliitto
  • Näkövammaisten liitto ry
  • Psoriasisliitto
  • Suomen CP-Liitto ry
  • Suomen Nivelyhdistys
  • Suomen Reumaliitto
  • Suomen Sydänliitto
  • Suomen Syopapotlaat

STM tukee Veikkauksen tuotoilla.

Työryhmä

Aivovammaliitto ry

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Hengitysliitto ry

Invalidiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Mielenterveyden Keskusliitto ry

Munuais- ja maksaliitto ry

Neuroliitto ry

Näkövammaisten liitto ry

Psoriasisliitto ry

Suomen CP-liitto ry

Suomen Diabetesliitto ry

Suomen Nivelyhdistys ry

Suomen Reumaliitto ry

Suomen Sydänliitto ry

Suomen Syöpäpotilaat ry