Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2016

Sosiaaliturvaopas 2015
Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille-PDF

Tähän julkaisuun on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaan ovat koonneet viisitoista kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä. Lähteinä on käytetty pääosin julkisia asiakirjoja. Tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset. Useat kirjoittajajärjestöt julkaisevat lisäksi omien jäsentensä erityistarpeisiin syvennettyjä oppaita.

Oheinen PDF-versio päivitetään kerran vuodessa, viimeksi päivitetty 30.1.2016. Sen sijaan verkkosivuja päivitetään tarvittaessa useammin.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kysymyksiä!

Helsingissä 1.2.2016

Tekijät