Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2022

Sosiaaliturvaopas on päivitetty. Näille sivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena on tarjota yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.  

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet sekä etuuksia tai palveluita käyttävät henkilöt. Se on myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten. 

Tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita!

Vuoden 2022 päivityksessä uutuutena on tiivis ruotsinkielinen osio, josta löytyy ruotsiksi perustietoa sekä linkkejä viranomaisten olennaisille sivustoille. Seuraavan vuoden 2023 päivityksessä on odotettavissa lisää muutoksia, koska pyrimme kehittämään opasta jatkuvasti sitä mukaa, kun sosiaaliturvajärjestelmä kehittyy. 

Julkaisun on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.  

Otamme mielellämme vastaan palautetta

 #sosiaaliturvaopas

Ajankohtaista: korona ja sosiaaliturva

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne aiheuttaa monelle haasteita toimeentulon kanssa. Sosiaaliturvaan on kuitenkin tehty väliaikaisia helpotuksia. Työttömyysturvan tasoa ja ehtoja on parannettu sekä palkansaajien että yrittäjien kohdalla. Lisäksi niiden vanhempien, jotka ovat jääneet palkatta kotiin hoitamaan pieniä lapsia, on mahdollista hakea väliaikaista epidemiatukea. Sitä voi hakea myös, jos on joutunut jäämään palkatta kotiin ulkomailta paluun jälkeen. Lisäksi poikkeustilanteen takia on mahdollista saada joustoa muun muassa takaisinperittävien maksamisessa ja lääkkeiden toimitusväleissä.

Ajantasaiset tiedot koronan vaikutuksista sosiaaliturvaan löytyvät osoitteesta www.kela.fi/korona. Myös monien järjestöjen verkkosivuilta löytyy tarkempaa tietoa koronasta sekä sen vaikutuksista palveluihin ja sosiaaliturvaan.