Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2019

Tähän julkaisuun on koottu yhteiskunnan tarjoama pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaan ovat koonneet kuusitoista kansanterveys-, potilas-, vammais- ja eläkkeensaajajärjestöä. Lähteinä on käytetty pääosin julkisia asiakirjoja. Tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset. Useat kirjoittajajärjestöt julkaisevat lisäksi omien jäsentensä erityistarpeisiin syvennettyjä oppaita.

Oppaan PDF-versio päivitetään kerran vuodessa. Opasta ei ole painettuna versiona. Voit itse tulostaa sen sivuilta. Vuonna 2019 päivitys julkaistiin 12.2.2019. Sen sijaan verkkosivuja päivitetään tarvittaessa useammin.

Avoinna ollut Sosiaaliturvaoppaan käyttäjäkysely on päättynyt. Kiitos kaikille vastanneille! Tutustu kyselyn yhteenvetoon.

Otamme mielellämme vastaan opasta koskevaa palautetta!

Tekijät