Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2019

Haluamme kehittää opasta. Saadaksemme tietoja kehitystarpeista toteutamme käyttäjäkyselyn ajalla 27.9.2018 – 1.3.2019. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaamaan pääsee tästä linkistä.

Kyselyn yhteenveto julkaistaan verkkosivulla keväällä 2019.

Tähän julkaisuun on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaan ovat koonneet seitsemäntoista kansanterveys-, potilas-, vammais- ja eläkkeensaajajärjestöä. Lähteinä on käytetty pääosin julkisia asiakirjoja. Tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset. Useat kirjoittajajärjestöt julkaisevat lisäksi omien jäsentensä erityistarpeisiin syvennettyjä oppaita.

Oppaan PDF-versio päivitetään kerran vuodessa. Opasta ei ole painettuna versiona. Voit itse tulostaa sen sivuilta. Vuonna 2019 päivitys julkaistiin 12.2.2019. Sen sijaan verkkosivuja päivitetään tarvittaessa useammin.

Otamme mielellämme vastaan opasta koskevaa palautetta!

Tekijät