Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2018

Tähän julkaisuun on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaan ovat koonneet seitsemäntoista kansanterveys-, potilas-, vammais- ja eläkkeensaajajärjestöä. Lähteinä on käytetty pääosin julkisia asiakirjoja. Tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset. Useat kirjoittajajärjestöt julkaisevat lisäksi omien jäsentensä erityistarpeisiin syvennettyjä oppaita.

Oppaan PDF-versio päivitetään kerran vuodessa. Opasta ei ole painettuna versiona. Voit itse tulostaa sen sivuilta. Vuonna 2018 päivitys julkaistiin 31.1.2018. Sen sijaan verkkosivuja päivitetään tarvittaessa useammin.

Otamme mielellämme vastaan opasta koskevaa palautetta!

Helsingissä 9.1.2018

Tekijät