Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2023

Järjestöjen sosiaaliturvaopas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista!

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Näiltä verkkosivuilta löydät yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista!

Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet sekä etuuksia tai palveluita käyttävät henkilöt. Se on myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. 

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys ja Suomen Sydänliitto. 

Opas on päivitetty tammikuussa ja sitä pyritään päivittämään tarpeen mukaan myös pitkin vuotta. 1.10.2023 voimaan tulevan vammaispalvelulain mukaisia tietoja päivitetään sivustolle syksyllä 2023.

Otamme mielellämme vastaan palautetta

 #sosiaaliturvaopas

Ajankohtaista

Väliaikainen sähkötuki

Poikkeuksellisen sähkön hinnan nousun takia vuonna 2023 on mahdollista hakea sähkötukea. Sähkötukea voi saa 400 euron kuukaudessa ylittävistä sähkömenoista, jos ei voi saada verotuksessa täysimääräistä sähkövähennystä. Lisätietoa löytyy osoitteesta: www.kela.fi/sahkotuki.